hisimLogo
Yüksek Kalitede Raylı Sistemler Mühendislik Çözümleri

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE GÜZERGAH OPTİMİZASYONU

Daha çevreci işletme için olan talebin artışı en uygun enerji tüketim değerini veren gelişmiş algoritmaların araştırılmasını teşvik etmektedir. Hi-SimuX bir çok farklı enerji tasarruf yöntemini, uygulanması planlanan hattın gerçek verileri ile detaylı şekilde modelleyerek sistem üzerindeki etkilerini ve sağlayabileceği olası tasarruf miktarlarını tespit ederek uygunluklarını test edebilmektedir.

Hi-SimuX calculates energy consumption and travel time against different coasting start points


Hi-SimuX farklı boşta gitmeye başlama noktalarının yolculuk süresi ve enerji tüketimi üzerine etkisini hesaplayabilmektedir. Çok detaylı optimizasyon problemleri için Hi-SimuX yapay sinir ağları ve genetik algoritma vb araştırma yöntemleri ile birlikte kullanılabilmektedir.

Hi-SimuX belirlenmiş olan bir yolculuk süresi için en uygun boşta gitme noktalarının saptanmasında işletmecilere yardımcı olmaktadır. Hattın uzunluğu ve karmaşıklığı yazılımın esnekliği sayesinde sorun oluşturmamaktadır.

Aşağıda bir DMU trenin 14.5 km’lik hat bölümünde yolculuk etmesine ilişkin simülasyon sonuçları verilmiştir. İlk grafik hattın dikey profilini göstermektedir. İkinci grafik tam gaz işletme şartındaki hız grafiğini vermektedir. Son grafik ise gereksiz hızlanmaların engellenmesi ve boşta gitme stratejisinin uygulanması durumundaki hız profilini vermektedir.

 

Hi-SimuX belirlenmiş olan bir yolculuk süresi için en uygun boşta gitme noktalarının saptanması

Yeni sistem ve uzatma projelerinde, çok sayıda alternatif güzergah planı oluşturulabilir. Hangi güzergah enerji tüketimi ve yolculuk süresi arasında optimum dengeyi sağlayacaktır? Hi-SimuX’un güzergah verilerini(dışarıdan farklı formatta) esnek ve hızlı modelleme yeteneği ile farklı bir çok alternatif güzergah değerlendirmesi kısa zamanda yapılabilir.

4 farklı güzergah için dikey profiler
4 farklı güzergah için dikey profiller. Bu profillerde oluşan en düşük ve en yüksek enerji tüketim değerleri arasında %2.7 fark oluşacağı hesap edilmiştir.

REJENERATİF FRENLEME ENERJİSİ GERİ KAZANIMI

Rejeneratif frenleme sistemi günümüzde standart bir uygulama haline gelmiştir. Frenleme yapan trenlerde rejenere edilen enerjinin büyük bir kısmı hattaki diğer trenler tarafından kullanılmakta, kalan kısmı ise frenleme rezistörlerinde yakılmaktadır. Yakılan bu enerji miktarının doğru şekilde hesaplanabilmesi, bunun değerlendirilmesi için yapılacak ilave sistem (inverter veya enerji depolama sistemleri) maliyetlerinin değerlendirilmesi açısından büyük önem arz etmektedir.

Cer gücü sisteminin ve araç karakteristiklerinin rejenere edilen enerjinin kullanılan kısmının arttırılmasını sağlayacak şekilde optimize edilmesi nasıl sağlanacaktır? Hi-SimuX yazılımının gelişmiş algoritmaları ile bu gerçekleştirilebilmektedir.

Aşağıda verilen grafiklerde tüm hat boyunca kullanılmayan, dirençlerde yakılan toplam enerji miktarı, bir trenin ürettiği ve sistem tarafından kullanılan enerji verilmiştir. Son grafik hız sınırına uygun şekilde yokuş aşağı inen bir trenin ürettiği rejenere güç, bunun yakılan kısmı ve kendi yardımcı güç sistemi ve diğer trenler tarafından kullanılan kısımları ayrı ayrı verilmiştir.

 

Hi-SimuX, simülasyon sırasında enerji tüketimini dinamik olarak hesaplarRejenere edilmiş toplam enerjidownhill travelling train’s regeneratedused (by its own aux systems and given to the catenary line are shown separately)burnt power amounts

HI-SIM | Hi-SimuX | Raylı Sistem Simülasyon Paketi | Cer Gücü | Tren Operasyonları

Pratik & Güçlü Simülatör | Raylı Sistemler İçin Öncü Danışmanlık Hizmetleri 

HI-SIM Teknoloji Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti.

www.hisim.com.tr
Adres: Reşitpaşa Mah. Katar Cad. İTÜ Arı Teknokent 3 Sit. No:4/B105 34469 Sarıyer – Istanbul
E-Posta: info@hisim.com.tr