• Reşitpaşa Mah. Katar Cad. İTÜ Arı Teknokent 3 Sit. No:4/B110 34469 Sarıyer – Istanbul

TREN PERFORMANS ve İŞLETME SİMÜLASYONU

Yeni bir raylı sistem tasarlanırken veya mevcut hatlarda yapılacak değişiklikler ile trenlerin performanslarının ne olacağı ve hatlar üzerindeki koşullar ve kısıtlar sebebi (istasyonlar arası mesafeler, makasların konumları, hız sınırlamaları, tünel bölgeleri vb.) normal ve arıza durumlarında başarılabilecek tren işletme sıklıkları ve senaryoları simülasyon ile gerçekçi şekilde saptanabilir.

İşletme analizine yönelik yeteneklerimiz fizibilite çalışmaları, servis/işletme planı geliştirilmesi, yolculuk süresi tahminleri, raylı sistem ağının simülasyonu ve kapasite analizi, araç filo ihtiyaçlarının belirlenmesi, maliyet-fayda analizleri, enerji tasarrufu çalışmaları, alternatiflerin değerlendirilmesi, ve kavramsal tasarım geliştirilmesini kapsamaktadır. Bütünleşik tren performans/işletme-cer gücü-sinyalizasyon sistem simülatörü olan SimuX simülasyon yazılımını kullanarak bu çalışmalarımızı gerçekleştirmekteyiz.

Raylı sistem işletmeleri planlanmış kapasitelerinin sınırına yaklaştığında (veya aştığında) mevcut veya yeni önerilen işletme planının güvenirliliğinin test  edilmesi gerekir. Bu durumlarda işletme analizi simülasyonu değerli bir araçtır. SimuX bu tip analizlerin gerçekleştirilmesini desteklemektedir. Deterministik veya stokastik şartlar altında işletme analizlerini gerçekleştirebilmekteyiz.

Simülasyonları tek tren için yapabildiğimiz gibi çok hatlı – çok trenli durumlar için de yapabilmekteyiz. Bu simülasyonları sadece temel tren performans değerlendirmesi için yapabildiğimiz gibi cer gücü sistemi ile birlikte de gerçekleyebilmekteyiz.

Bu simülasyonlar gerçekleştirilirken tren kontrolü ile ilgili standartlarda tarif edilmiş olan güvenli frenleme algoritmaları dikkate alınmakta ve işletmesel parametrelere müdahele edilmeden (uninterfered) ve müdahele edilerek (interfered) başarılabilecek tren işletme sıklığı saptanabilmektedir.

Tren performans belirleme çalışmaları ile her bir istasyon arası yolculuk süresi (ve ortalama hız), toplam yolculuk süreleri ve buna bağlı olarak planlanan işletme planı için ihtiyaç duyulacak olan tren sayısı belirlenebilmektedir.

Tren performans belirleme

Bir işletme simülasyonunda genel olarak aşağıdaki işletme koşulları test edilebilir.

  • Normal İşletme Durumunun İncelenmesi
  • Uç İstasyon Dönüşlerindeki En Kısa Sefer Aralığının Belirlenmesi

  • Kısmi İşletme Durumlarının İncelenmesi
  • Tek Hat İşletmesi Durumlarının İncelenmesi

  • Depodan Tren Sevki veya Depoya Tren Alınması ile Sefer Aralığının Değiştirilme Durumlarının İncelenmesi