• Reşitpaşa Mah. Katar Cad. İTÜ Arı Teknokent 3 Sit. No:4/B110 34469 Sarıyer – Istanbul

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ve GÜZERGAH OPTİMİZASYONU

Daha çevreci işletme için olan talebin artışı en uygun enerji tüketim değerini veren gelişmiş algoritmaların araştırılmasını teşvik etmektedir. SimuX bir çok farklı enerji tasarruf yöntemini, uygulanması planlanan hattın gerçek verileri ile detaylı şekilde modelleyerek sistem üzerindeki etkilerini ve sağlayabileceği olası tasarruf miktarlarını tespit ederek uygunluklarını test edebilmektedir.

SimuX farklı boşta gitmeye başlama noktalarının yolculuk süresi ve enerji tüketimi üzerine etkisini hesaplayabilmektedir. Çok detaylı optimizasyon problemleri için SimuX yapay sinir ağları ve genetik algoritma vb araştırma yöntemleri ile birlikte kullanılabilmektedir.

SimuX belirlenmiş olan bir yolculuk süresi için en uygun boşta gitme noktalarının saptanmasında işletmecilere yardımcı olmaktadır. Hattın uzunluğu ve karmaşıklığı yazılımın esnekliği sayesinde sorun oluşturmamaktadır.

Bir DMU tren 14.5 km’lik hat bölümünde yolculuk etmekte. İlk grafik tam gaz işletme şartındaki hız grafiğini vermektedir. Diğer grafik ise gereksiz hızlanmaların engellenmesi ve boşta gitme stratejisinin uygulanması durumundaki hız profilini vermektedir.

Yeni sistem ve uzatma projelerinde, çok sayıda alternative güzergah planı oluşturulabilir. Hangi güzergah enerji tüketimi ve yolculuk süresi arasında optimum dengeyi sağlayacaktır? SimuX’un güzergah verilerini dışarıdan farklı formatta esnek ve hızlı modelleme yeteneği ile farklı bir çok alternatif güzergah değerlendirmesi kısa zamanda yapılabilir.

4 farklı güzergah için dikey profiler. Bu profillerde oluşan en düşük ve en yüksek enerji tüketim değerleri arasında %2.7 fark oluşacağı hesap edilmiştir.