• Reşitpaşa Mah. Katar Cad. İTÜ Arı Teknokent 3 Sit. No:4/B110 34469 Sarıyer – Istanbul

CER GÜCÜ / ELEKTRİFİKASYON SİSTEMİ SİMÜLASYONU

Yeni sistem ve uzatma hatlarında en maliyet etkin cer gücü/elektirifikasyon sistem tasarımının sağlanması için SimuX ile normal, arızalı trafo merkezi ve acil durum işletme koşullarına ait detay analizler gerçekleştirebilmektedir. Çıktılar projenin hedeflerine göre değişmekle birlikte;

– trafo merkezlerinden ve fiderlerden çekilen güç ve akım değerlerinin anlık ve farklı süreler için RMS

– tren gerilimleri

– ray gerilimleri

– enerji tüketimi, regeneratif enerji kullanım oranı vb.

parametrelerin değerlerini içermektedir.

1500 VDC ile beslenen metro hattında, arızalı cer trafo merkezi durumunda yere bağlı tren gerilimleri grafiği

1500 VDC ile beslenen metro hattında, arızalı cer trafo merkezi durumunda yere bağlı tren gerilimleri grafiği

1500 VDC ile beslenen metro hattında yere bağlı ray gerilimi grafiği

Uzun süredir hizmet vermekte olan cer gücü sistemi yenileme/iyileştirme gerektirebilir, ama en maliyet etkin yatırım planı ne olacaktır? SimuX modelleme yetenekleri ile yeni araç alımında veya tren sıklığının arttırılması veya hat’a istasyon ilavesi gibi durumlarda mevcut trafoları ve enerji dağıtım ve iletim sisteminin yeterliliği test edilebilir ve gerekli çözümler saptanabilir.

 

Bir metro hattında 19 saatlik günlük işletme esnasında OG şebekeden çekilen cer gücünün RMS değerlerine ait eğri

Bir metro hattında 19 saatlik günlük işletme esnasında OG şebekeden çekilen cer gücünün RMS değerlerine ait eğri.

SimuX cer gücü sistemini güçlendirmeye yönelik trafo merkezi ilavesi, fider kablo ilavesi, trafo merkezinin çıkış gerilim seviyesinin değiştirilmesi, geri dönüş akım sisteminin değiştirilmesi gibi ilave önlemlerin etkisini hızlı bir şekilde analiz edebilmektedir.

Bir cer gücü sistemindeki kesicilerin koruma rölelerinin parametrelerinin doğru girilmesi güvenlikli bir işletme için son derece önemlidir.

SimuX DC taraftaki kısa devre durumlarınının kararlı hal durumunu analiz edebilme yeteneği ile yakın ve uzak kısa devre akımlarını hesaplayabilir.

Hatboyunca kısa devre akım değerinin değişimini gösterir grafik

Hatboyunca kısa devre akım değerinin değişimini gösterir grafik.